BAKIT DAPAT PILIIN ANG TIMMINS?

Ang Lungsod ng Timmins ay isang mapag-anyaya at ligtas na komunidad na taglay ang lahat ng aspeto upang magkaroong ng balansyadong pamumuhay. Isang nagniningning, umuusad at masiglang komunidad, ang Timmins ay naghahandog ng huwarang lugar para sa komersyo, pagtatrabaho, pag-aaral, pagpapalago ng iyong pamilya at pamumuhay ng buhay na iyong inaasam.

Ang lungsod ay nag-aalok ng itsurang panlungsod at pamprobinisya na may pakiramdam ng paninirahan sa isang maliit na bayan, kung saan ang mga tao ay palakaibigan, kung saan ang pagnenegosyo ay matagumpay at kung saan maraming mahahalagang serbisyo at modernong pasilidad na mag-aalok ng maginhawang pamumuhay.

Mayaman sa kasaysayan at tradisyon, at may walang-katulad na kultura at pagkakakilanlan, ang Timmins ay isang bukas na komunidad kung saan nakikita ng mga tao ang benepisyo sa isang komunidad na magalang, at may iba’t-ibang kultura at wika. Masayang nagbabaha-bahagi ang mga lokal na residente sa kultural na pamana at mga tradisyong ipinagdiriwang ng mga taong ginawang tahanan ang lugar na ito. Ang pagkakaiba-iba sa kultura ay itinuturing bilang isang mahalagang batayan ng komunidad na tumutulong sa kakayahang magsimula ng pagbabago, lumikha at matuto at tumutulong sa kalidad ng buhay na ating tinatamasa. Mapitagan naming tinatanggap ang talento, kakayahan at lakas na dinadala ng mga bagong-dayo sa aming komunidad.

Ang aming komunidad ay binubuo ng isang populasyong iba-iba. Higit sa 50% sa mga residente ng Timmins ay matatas sa dalawang wika (Ingles at French), isang magandang pursiyento kung ikukumpara sa malalaking lungsod na bilinggwal sa Canada kabilang ang Montreal at Ottawa. Ang Timmins ay tahanan ng dose-dosenang grupong kultural na kumakatawan sa iba’t-ibang komunidad na taga-Europa, taga-Asya at mga Katutubo at tahanan sa ilang kaakit-akit at museong kultural at pang-turista.

Nasa gitna ng Northeastern Ontario, ang Timmins ay madaling puntahan mula sa mga mas populadong lugar ng southern Ontario sa pamamagitan ng eroplano, bus at tren. Dahil sa heograpiya, ang Timmins ay isa sa mga pinakamalalaking lungsod ng Canada at tahanan sa humigit-kumulang 45,000 tao. Ang aming lungsod, walang duda, ay isang maluwag na lugar at isang kapaligiran kung saan maaari kang magsimula at matuto. Isa sa limang pinakamalalaking sentro sa Northern Ontario, ang Timmins ay isang masiglang sentrong panrehiyon; isang makabago at maunlad na munisipalidad, na pinaliligiran ng likas na magagandang kagubatan at higit sa limandaang lanaw, ilog at batis. Na may daan-daang kilometro ng magagandang landas, lugar na pang-camping, probinsyal na parke at ilang at saganang sariwang hangin sa loob lamang ng ilang minuto patungo sa sentro ng negosyo, ang Lungsod ng Timmins ay totoong nag-aalok ng pinakamahuhusay na uri ng pamumuhay.